Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας για Αζέρο και κακοποίηση