Ελληνικά «φτερά» από τον Ατλαντικό έως τη Μ. Ανατολή- Ocean Sky 2021: H 343M σε άσκηση στην Ισπανία