Εμβολίασε με τρίτη δόση την Άντρη Αναστασιάδου η Χριστίνα Γιαννάκη