Ένας χρόνος από τη δεύτερη άλωση της Βασιλεύουσας – Το χρονικό