Ενεργειακή Κρίση στο ρυθμό της «Πράσινης» Μετάβασης