Ενεργειακή | Μέλη του Σωματείου παραβίασαν την εγκατάσταση φυσικού αερίου