Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση της ΜΜΑΔ “ομηρία και απαγωγή”