Έπεσε η αγωνιστική αυλαία με την 8η H&K ΑΕΒΕ ανάβαση Βραχασίου