Επιστολή στήριξης Μουριάδη υπέρ των μαθητών για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων