Εθνοφύλακας ετών 74: “Κάθε φορά που παρελαύνω νιώθω εικοσάρης”