Έτοιμη η πρώτη “φουρνιά” Ελλήνων εκπαιδευτών στα Rafale