Έτσι χάσαμε την ευκαιρία να είμαστε σοβαροί ενεργειακοί παίκτες στην κρίση