Εξανεμίστηκαν τα στρατηγικά αποθέματα σιτηρών- Ευθύνες στο Υπ. Γεωργίας