Φυσικές καταστροφές και πανδημία : Ένας δυσεπίλυτος γρίφος