Φουντώνει η αβεβαιότητα για τις συνέπειες της στασιμότητας στο Κυπριακό