Γ. Ρωμανός – Π. Θεοδωρακίδης: Belhara – Gowind δυνατότητες. Ο ρόλος Μάζη στη συμφωνία με Γαλλία