Γιάννης Μανιάτης, Έχει τα κοιτάσματα για να πετύχει ενεργειακή αυτονομία η Ελλάδα