Γιάννης Μάζης, Αφού δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΖ, πώς περιμέναμε να λέει η συμφωνία για ΑΟΖ