Γιάννης Μάζης, Η Ελληνοαμερικανική συμφωνία και οι Τουρκικές προκλήσεις