Γιάννης Μάζης: Συνέπειες ελληνογαλλικής συμφωνίας, αντιδράσεις Τουρκίας, Χάγη, πύραυλοι Scalp Naval