Γιατί κάποιοι φοβούνται ένα «Polexit» από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Κατάντησε η ΕΕ νέα Σοβιετική Ένωση;