Γιώργος Φίλης, Η συμφωνία με την Γαλλία είναι εξαιρετική αν η Ελλάδα δεν αρχίσει τις υποχωρήσεις