Η δημοσιογράφος ως σύμβολο ελευθερίας της έκφρασης