Η ελληνογαλλική συμφωνία στοιχειώνει τους Τούρκους μέχρι στα γήπεδα