Οι εισηγήσεις, οι ανησυχίες και οι σκέψεις των Ευρωπαίων πολιτών για την κλιματική αλλαγή και υγεία