Οι ιστορίες τους σεισμού και ο γογλοθάς δίπλα στα χαλάσματα