Η κ. Μαρκουλλή για τη στασιμότητα στο Κυπριακό μετά και την άτυπη τριμερή στη Νέα Υόρκη