Η κακοκαιρία πλησιάζει και δεκάδες πληγένετες παραμένουν στις σκηνές