Οι οδηγίες για την θωράκιση της εκπαιδευτικής κοινότητας από το σεισμό