Οι προτεραιότητες της ΕΕ το αμέσως επόμενο διάστημα