Η στιγμή που όχημα προσκρούει σε δέντρο έξω από κατάστημα στη Λευκωσία