Η θυσία που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου