Οι Τούρκοι θεωρούν την περιοχή μεταξύ Σκύρου-Ψαρών ως δικής τους αρμοδιότητας