Η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και οι τιμές για την Κρήτη