Εικόνες εγκατάλειψη εντός του ιστορικού κτιρίου του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας