ΗΠΑ: Απετράπη ο κίνδυνος αναστολής των υπηρεσιών του κράτους…