Ήπιο το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας σε Καβάλα και Θάσο