Υπό διερεύνηση 250 πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τα χρυσά διαβατήρια