Υπόθεση Θανάση: Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα δύο εκθέσεις με σημαντικά ευρήματα