Ειρήνη Κωνσταντίνου για μετακίνηση ασφαλτικού στο Μιτσερό