“Κάπου συνηθίσαμε τη μοναξιά, δύσκολο να επιστρέψουμε σε αίθουσες με αγνώστους”