Κατανόηση εδώ και τώρα ζητά ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας