Κατάργηση κατηγοριοποίησης των χωρών από τον ECDC επιδιώκει η Κύπρος