Κυκλοφοριακή ασφυξία επί της Εθνική Οδού έπειτα από σοβαρό τροχαίο