Κινητοποίηση υγειονομικών που είναι σε αναστολή στον δημοτικό Κήπο Καβάλας