Κωνσταντίνος Φίλης, Οι κινήσεις που μπορεί να κάνει η Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα