Κωνσταντίνος Φίλης, Θα θερμανθούν επικίνδυνα τα νερά στο Αιγαίο. Υπάρχει ευκαιρία για την Ελλάδα