Με απόφαση Μέτιου και επίσημα η 18η Οκτωβρίου ημέρα αργίας για την Θάσο