Με προσωπικά έξοδα θα εξετάζονται για κορωνοϊό όσοι έλαβαν μόνο την πρώτη δόση εμβολίου