Με συγκίνηση και δέος οι εκδηλώσεις για την επέτειο του ΟΧΙ στο Δήμο Νέστου